Od snů k realitě

By | 20.9.2020

Seminář o Františku Běhounkovi a vzducholodi Italia v listopadu 2018 vyústil ve vydání pěkného sborníku. Knihu Od snů k realitě je možné zakoupit v Národním technickém muzeu zde, případně je k dispozici v knihovnách.

Ve sborníku najdeme příspěvky o životě Františka Běhounka, o výpravě vzducholodi Italia a o startu balonu Praga 68 v Praze na Letné r. 1968.

Příspěvek Ivany Lorencové vypráví o mládí a studiu Františka Běhounka, jeho expedicích do Arktidy a o pozdějším působení v českých i mezinárodních institucích. Také shrnuje jeho publikační činnost odbornou i zábavnou.

Ivo Kraus se věnuje především studiím Františka Běhounka v Paříži a jeho odborné činnosti na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.

Antonín Švejda ve svém příspěvku popisuje Běhounkův detektor kosmického záření, měření s tímto přístrojem a vědecké výsledky. Uvádí, že Běhounek objevil tzv. šířkový efekt kosmického záření. Zde je na místě oprava: Běhounkovy výsledky byly zásadní pro pozorování šířkového efektu ve vyšších zeměpisných šířkách. Jev samotný, totiž pokles kosmického záření ve směru od rovníku, však objevil holandský fyzik Jacob Clay.

Přeletu vzducholodi Italia nad Moravou se věnuje Michal Plavec. V Národním technickém muzeu se uchovávají fotografie vzducholodi Italia během letu v okolí Lanškrouna, na trase Třebařov – Sázava – Albrechtice – Čermná – Verměřovice. Autor popisuje okolnosti vzniku těchto fotografií a svízelnou cestu vzducholodi nad neznámým územím.

V rozsáhlém pojednání Petra Sládečka se dozvídáme, jak působila výprava vzducholodi Italia v české společnosti, a to od návštěvy Marie Curie a Amundsena v Praze, přes Běhounkovy přípravy k letu až po odezvu české veřejnosti po ztroskotání. Neštěstí českého vědce vzbudilo velký zájem novinářů, umělců i běžných občanů. Najdeme zde citace z denního tisku a dobové karikatury.

Italský historik Claudio Sicolo přispěl do sborníku svou statí o pohledech historie na Nobilovu výpravu. Zatímco po dobu Nobilova života měly velký vliv ve veřejnosti jeho četné publikace, v dnešní době vzniká nutnost objektivní historické analýzy pramenů, zejména na základě dobových dokumentů v archivech. Jedná se o zmínky v tehdejším tisku, oficiální zprávy a záznamy, radiovou komunikaci, korespondenci, výpovědi účastníků u vyšetřovací komise atd. Na závěr autor zařadil přehled filmových a televizních dokumentů k expedici Italia.

Sborník uzavírají vzpomínky na setkání Františka Běhounka a Umberta Nobila roku 1968 v Praze při příležitosti filatelistické výstavy PRAGA 68. Členové Balonklubu Praha tehdy vypustili balon, který si sami postavili. Balon slavnostně pokřtil Umberto Nobile na Letenské pláni.

Kniha je vázaná v pevné vazbě a doplněná množstvím fotografií.