Radioamatérské akce – Ham activity

K 90. výročí letu vzducholodi Italia vysílal radioklub OK1KLV a další radioamatéři pod zvláštní značkou OL90ITALIA. Značka byla aktivní od 25.5. do 8.6.2018. Celkem se uskutečnilo 12066 QSO.

V neděli 27.5.2018 vysílala značka OL90ITALIA z hotelu Běhounek v Jáchymově.

Nadále bude aktivní značka OK1KLV, platná do diplomu ARMI do 20.10.2018 (viz dále). Časová tabulka je zde.

Radio club OK1KLV and other hams have activated special callsign OL90ITALIA to remember the 90th anniversary of the Airship Italia Expedition. The callsign was active from 25.5. till 8.6.2018. We made 12066 QSOs.

On 27.5.2018 the callsign OL90ITALIA transmitted from the hotel Behounek in Jachymov. The hotel has the name of František Běhounek, the Czech member of the expedition Italia. 

The callsign OK1KLV will be active till 20.10.2018. The timetable is here.

Asociace italských námořních radioamatérů ARMI vydává diplom k 90. výročí výpravy vzducholodi Italia a k poctě radiotelegrafisty Královského námořnictva Giuseppe Biagiho za kontakty se speciálními stanicemi od 20. března do 20. října 2018. Podmínky získání diplomu jsou zde. Zasílá se výpis z logu.

The Association of Italian Navy radioamateurs ARMI issues a diploma to the 90. anniversary of the expedition of dirigible Italia to honour the radio telegraphist of Royal Navy Giuseppe Biagi for contacts with special stations from 20. March to 20. October 2018. More info here. The participants should send the extract from log.

 

                                                     

Spojení s radioklubem OK1KLV platí do diplomu ARMI od 20.3. do 20.10.2018. Vysílání bylo slavnostně zahájeno v Národním technickém muzeu dne 20. března. Rozvrh vysílání je zde.

QSO with the radio club OK1KLV are valid for the diploma ARMI from 20.3. till 20.10.2018. The transmitting began in the Czech National technical museum on 20th March. The timetable of the activity is here.

     

 

Italští radioamatéři vysílají pod speciální značkou II1IGJ od 20. března do října 2018 z přístavu La Spezia, odkud vyjížděla loď Citta di Milano. Vysílání je plánováno obzvláště na 25. 5. 2018, kdy ztroskotala vzducholoď Italia, a na 1, 2, 3, 4 června 2018 na památku radioamatéra Nikolaje Schmidta, který zaslechl vysílání trosečníků.

Více info na stránkách QRZ.com.

Italian hams are active with the special callsign II1IGJ from 20. March till October 2018 from the port La Spezia, where the ship Citta di Milano started its journey. The hams will work especially on 25.5.2018, the day of crushing the airship Italia, and on 1, 2, 3, 4 Juni 2018, to remember Nicolai Schmidt, who received the SOS call.

They prepare a QSO with the icebreaker Krasin R1LK, with a radioclub in Archangelsk to honour the Russian ham Nikolaj Schmidt and with other special stations. They search a radio club from Sweden, Norway and Svalbard.

In this initiative is participating also Giuseppe Biagi, the grandson of the famous radiotelegraphist Biagi (on the picture the first from left).

More on the webpage QRZ.com.

Plánují spojení s ledoborcem Krasin R1LK, s radioklubem v Archangelsku k poctě ruského radioamatéra Nikolaje Schmidta a s jinými speciálními stanicemi. Dále hledají radioklub ve Švédsku, Norsku a na Špicberkách.

Akce se účastní také Giuseppe Biagi, stejnojmenný vnuk známého radiotelegrafisty Biagiho (na fotografii první zleva).

Švédský radioklub SK5DB v Uppsale připravuje vysílání pod speciální značkou k poctě vědce Finna Malmgrena.

The swedish radioclub SK5DB in Uppsala prepares a special callsign to honour the scientist Finn Malmgren.

Akci ruských radioamatérů k 90. výročí Nobilovy výpravy najdete zde.

The activity of Russian hams to the 90th anniversary of Nobile expedition is here.