Radioamatérské akce – Ham activity

Radioklub OK1KLV připravuje k 90. výročí letu vzducholodi Italia vysílání pod zvláštní značkou.

Radioclub OK1KLV will be active special callsign to remember the 90th anniversary of the Airship Italia Expedition.

Zájemci o provoz CW, digi a fone pod zvláštní značkou, hlašte se u Mirka OK1DOM, e-mail: ok1dom@seznam.cz

 

Italští radioamatéři budou vysílat pod speciální značkou II1IGJ od 20. března do října 2018 z přístavu La Spezia, odkud vyjížděla loď Citta di Milano. Vysílání je plánováno obzvláště na 25. 5. 2018, kdy ztroskotala vzducholoď Italia, a na 1, 2, 3, 4 června 2018 na památku radioamatéra Nikolaje Schmidta, který zaslechl vysílání trosečníků.

Více info na stránkách QRZ.com.

Italian hams will be active special callsign II1IGJ from 20. March till October 2018 from the port La Spezia, where the ship Citta di Milano started its journey. The hams will work especially on 25.5.2018, the day of crushing the airship Italia, and on 1, 2, 3, 4 Juni 2018, to remember Nicolai Schmidt, who received the SOS call.

They prepare a QSO with the icebreaker Krasin R1LK, with a radioclub in Lauro (birth place of Umberto Nobile), radioclub in Medicina (birth place of Giuseppe Biagi). They search a radio club from Sweden, Norway and a Russian radio club near Vokhma.

In this initiative is participating also Giuseppe Biagi, the grandson of the famous radiotelegraphist Biagi (on the picture the first from left).

More on the webpage QRZ.com.

Plánují spojení s ledoborcem Krasin R1LK, s radioklubem v Lauru (rodiště Umberta Nobile), radioklubem v Medicině (rodiště Giuseppe Biagiho). Dále hledají radioklub ve Švédsku, Norsku a v ruské Vochmě.

Akce se účastní také Giuseppe Biagi, stejnojmenný vnuk známého radiotelegrafisty Biagiho (na fotografii první zleva).

Asociace italských námořních radioamatérů ARMI bude vydávat diplom k 90. výročí výpravy vzducholodi Italia a k poctě radiotelegrafisty Královského námořnictva Giuseppe Biagiho za kontakty se speciálními stanicemi od 20. března do 20. října 2018. Podmínky získání diplomu jsou zde.

The Association of Italian Navy radioamateurs ARMI will issue a diploma to the 90. anniversary of the expedition of dirigible Italia to honour the radio telegraphist of Royal Navy Giuseppe Biagi for contacts with special stations from 20. March to 20. October 2018. More info here.